• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ТОО «КАРАГАНДА ЭНЕРГОЦЕНТР»

  нацелена на эффективное решение вопросов воздействия деятельности предприятия на окружающую среду

  КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАБОТА О ЭКОЛОГИИ, ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

  РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  за соблюдение и выполнение государственных законов и требований международных стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001
 • ТОО «КАРАГАНДА ЭНЕРГОЦЕНТР»

  основной производитель электрической и тепловой энергии для населения и предприятий города Караганды

  КАРАГАНДИНСКАЯ ТЭЦ-3

  обеспечивает порядка 86% потребностей в электрической энергии
 • НА КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 ВВЕДЕНА В РАБОТУ НОВАЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ТУРБИНА

  Это позволило сократить энергодефицит электрической мощности на 110 МВт

  ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ СТАНЦИИ ТЭЦ-3

  составила 670 МВт

В ТОО «КАРАГАНДА ЭНЕРГОЦЕНТР» СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ
В ТОО «КАРАГАНДА ЭНЕРГОЦЕНТР» СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ

В праздник Наурыз в ТОО «Караганда Энергоцентр» прошли праздничные мероприятия.
 

НА КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 УСПЕШНО ПРОВЕДЕНЫ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ

НА КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 УСПЕШНО ПРОВЕДЕНЫ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ

14 марта 2024 года на Карагандинской ТЭЦ-3, основном энергоисточнике города, состоялись тактико-специальные учения по ликвидации аварий и проверки готовности персонала к действиям в аварийной ситуации.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТА

Караганда Энергоцентр» ЖШС (Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Бұқар жырау даңғылы, 22/1-құрылыс) Табиғи монополиялар субъектісінің 2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметаның және ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің түрі - жылу энергиясын өндіру бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебі жүргізілетіні туралы хабарлайды.
Тыңдаулар Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 22/1-құрылыс, акт залы, 1 қабат мекенжайы бойынша 2024 жылғы 19 сәуір сағат 15-00-де өтеді, оның ішінде Facebook әлеуметтік желісі арқылы онлайн-трансляция ұйымдастырылады https://www.facebook.com/karaganda.energocentr.»


ТОО «Караганда Энергоцентр» (Республика Казахстан, г.Караганда, пр.Бухар Жырау, строение 22/1) уведомляет о проведении Отчета субъекта естественных монополий за 2023 год об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы по виду предоставляемых регулируемых услуг – производство тепловой энергии.
Слушания состоятся в 15-00 ч. 19 апреля 2024 года по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 22/1, актовый зал, 1 этаж, в том числе с организацией онлайн - трансляции посредством социальной сети Facebook https://www.facebook.com/karaganda.energocentr.

2024 ЖЫЛҒА ЖӨНДЕУ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАЙЫНЛАЛУЫ МЕН ОРЫНДАЛУЫ
 

Қарағанды ЖЭО-1 мен ЖЭО-3 келесі жылыту маусымына дайындықты анықтады. Барлығы 2024 жылы «Караганда Энергоцентр» ЖШС ЖЭО-1 мен ЖЭО-3 негізгі жабдықтардың 26 бірлігі жөнделетін болады. Оның ішінде күрделі жөндеу бағдарламасына 6 бірлік кірді: төрт қазандық агрегаты және 2 турбина.


На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 Караганды определились с подготовкой к следующему отопительному сезону. Всего в 2024 году на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр» ремонтом будут охвачены 26 единиц основного оборудования. Из них в программу капитального ремонта вошли 6 единиц: четыре котлоагрегата и 2 турбины.


ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
 

Осымен «Караганда Энергоцентр» ЖШС Қазақстан Республикасының қоғамдық ұйымдарының өкілдерін 01 жылғы 2024 наурыздан бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде порталда конкурстар тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды өткізу үшін құрылатын конкурстық комиссияның жұмысына оның тұрақты мүшесі ретінде қатысуға шақырады.

Өтінімдер «Караганда Энергоцентр» ЖШС мекенжайына жазбаша түрде жіберіледі, онда өтінімді жіберген тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты, аталған тұлға ұсынатын қоғамдық бірлестіктің толық атауы мен деректемелері, қоғамдық бірлестікте мүшелігін растайтын құжат көрсетіледі.

Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 29.02.2024 жылғы сағат 12-00-ге дейін.

     
 
ТОО «Караганда Энергоцентр» приглашает представителей общественных организаций Республики Казахстан к участию в работе конкурсной комиссии, создаваемой для проведения на портале закупок товаров, работ, услуг способом конкурсов в период с 01 марта 2024 года до 31 декабря 2024 года, в качестве ее постоянного члена.
    Заявки направляются в адрес ТОО «Караганда Энергоцентр» в письменной форме, с указанием фамилии, имени, отчества лица, направившего заявку, полного наименования и реквизитов общественного объединения, которое указанное лицо представляет, документа, подтверждающего членство в общественном объединении.
Окончательный срок приема заявок: до 12 часов 00 минут 29.02.2024года.

2024 ЖЫЛҒА ЖӨНДЕУ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАЙЫНЛАЛУЫ МЕН ОРЫНДАЛУЫ
 
 
2024 жылы «Караганда Энергоцентр» ЖШС жөндеу бағдарламасының  көлемі 18,2 млрд. теңгені құрайды, оны компания жабдықтың сенімділігін ұстап тұруға, экологиялылықты арттыруға және қуаттылықты шектеуді алып тастауға бағыттайды. Жылу электр орталықтарының жабдықтарын жылыту маусымына дайындау жөніндегі жөндеу науқаны 2024 жылғы сәуірден қыркүйекке дейін 6 айға есептелген.
 
В 2024 году ТОО «Караганда Энергоцентр» объем вложений в ремонтную программу составит 18,2 млрд. тенге, которые компания направит на поддержание надежности оборудования, повышение экологичности и снятие ограничений мощности. Ремонтная кампания по подготовке оборудования теплоэлектроцентралей к отопительному сезону рассчитана на 6 месяцев – с апреля по сентябрь 2024 года.

ТОО «КАРАГАНДА ЭНЕРГОЦЕНТР»: ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ СОТРУДНИКА ТЭЦ-3 АЛЕКСЕЯ ТРУСЕВИЧА 
ТОО «КАРАГАНДА ЭНЕРГОЦЕНТР»: ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ СОТРУДНИКА ТЭЦ-3 АЛЕКСЕЯ ТРУСЕВИЧА
Как известно, теплоэлектроцентраль – это единый, масштабный механизм, в котором трудятся сотни специалистов. Их задача – бесперебойное, стабильное производство тепловой и электрической энергии. Каждый из сотрудников – это истинный профессионал своего дела, имеющий специализированное образование и необходимые компетенции. У каждого – своя зона ответственности, свой участок работы, который любой энергетик изучил до автоматизма.
Ежедневные будни оперативного персонала станции можно наглядно показать на примере одного рабочего дня начальника смены турбинного цеха Карагандинской ТЭЦ-3 Алексея Трусевича, который трудится в данном цехе вот уже 19 лет.
 ТОО «КАРАГАНДА ЭНЕРГОЦЕНТР»: СТАБИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ТОО «КАРАГАНДА ЭНЕРГОЦЕНТР»: СТАБИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ТОО «Караганда Энергоцентр» - основной производитель тепловой и электрической энергии для Карагандинской области. В структуре предприятия две теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Суммарно на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 установлено 16 котлов и 10 турбин. На предприятии работает 1301 человек.
Карагандинская ТЭЦ-3 - станция регионального значения. Здесь вырабатывается практически вся электроэнергия ТОО «Караганда Энергоцентр», реализуемая на рынке, а также 83% тепловой энергии, поставляемой в централизованную систему теплоснабжения города Караганды.
Карагандинская ТЭЦ-1 - станция местного значения, важнейший источник тепловой энергии для населения и предприятий Караганды, в летний период станция не работает.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

2024 жылы «Караганда Энергоцентр» ЖШС өндірістік қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ақпараттық жүйесімен интеграцияланған https://td.ccx.kz/ «Caspy Tender» электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі (порталы) арқылы жүзеге асырылады.
 
Закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения производственной деятельности ТОО «Караганда Энергоцентр» в 2024 году,
осуществляются посредством информационной системы электронных закупок (портала) «Caspy Tender» https://td.ccx.kz/, интегрированной с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.
 
 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Действующие тарифы на оказываемые регулируемые услуги ТОО «Караганда Энергоцентр»
Вид деятельности – услуги по производству электрической энергии
Уважаемые потребители! ТОО «Караганда Энергоцентр» уведомляет, что на основании требований и положений Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике», приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года № 479 «О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию»:
1. Расчеты за отпущенную электрическую энергию производятся по цене продажи электрической энергии от энергопроизводящей организации ТОО «Караганда Энергоцентр», представляющей собой предельный тариф на электрическую энергию, утвержденный приказом Министра энергетики Республики Казахстан для соответствующей группы энергопроизводящих организаций, умноженный на соответствующие часовые ставки, определяемые в порядке, установленном уполномоченным органом согласно законодательства Республики Казахстан.
2. В соответствии с внесенными изменениями 28 декабря 2023 года № 479 «О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 «Об утверждении тарифов на электрическую энергию»», предельный тариф на электрическую энергию ТОО «Караганда Энергоцентр» с 1 января 2024 года составляет 14,09 тенге/кВтч без учета НДС.
 
Вид деятельности – услуги по производству тепловой энергии
На основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 19 июля 2023 года № 80-ОД «Об изменении утвержденных тарифов и тарифной сметы до истечения его срока действия ТОО «Караганда Энергоцентр» на услуги производства тепловой энергии на период 2023-2026 годов», на период 2023-2026 годов тарифы на услуги производства тепловой энергии с введением в действие с 1 августа 2023 года утверждены в следующем размере:
   - 2023 год   3050,64 тенге за 1 Гкал без НДС;
   - 2024 год   3787,68 тенге за 1 Гкал без НДС;
   - 2025 год   3639,22 тенге за 1 Гкал без НДС;
   - 2026 год   3679,13 тенге за 1 Гкал без НДС.


На Карагандинской ТЭЦ-3 активно готовят оборудование к отопительному сезону. 
 
Қала үшін орталықтандырылған жылумен жабдықтаудың негізгі көзі болып табылатын Қарағанды ЖЭО-3-те жабдықты жылыту маусымына белсенді дайындалуда. Негізгі жабдықтардың барлық 14 бірлігі жөнделетін болады.
Қазіргі кезеңде 3 қазандық пен 3 турбинаның ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталды.


На Карагандинской ТЭЦ-3, основном источнике централизованного теплоснабжения для города, активно готовят оборудование к отопительному сезону. Ремонтом охватят все 14 единиц основного оборудования. На данном этапе завершены текущие ремонты 3 котлов и 3 турбин.На данном этапе завершены текущие ремонты 3 котлов и 3 турбин.
 Дополнительные мероприятия, выполняемых в рамках инвестиционной программы ТОО "Караганда Энергоцентр",  в 2023 г.[video=https://www.youtube.com/watch?v=gwqoieFnXEE]
 
 


наши предложения

Вакансии

 

Галерея

 

Публикации в СМИ

 
 

Адрес:г.Караганда, Бухар-Жирау, строение 22/1
E-mail: office@kec.kz
 • www.pixite.kz