Тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып тарифті (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) бекітуде табиғи монополиялар субъектілерінің «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2024 жылға тауарлар, жұмыстар, қызметтер тізбесіне № 65 толықтыру және өзгерту.

Дополнения и изменения № 65 в Перечень закупаемых субъектом естественной монополии ТОО "Караганда Энергоцентр" товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2024 году 
Тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып тарифті (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) бекітуде табиғи монополиялар субъектілерінің «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2024 жылға тауарлар, жұмыстар, қызметтер тізбесіне №67 толықтыру және өзгерту.

Дополнения и изменения № 67 в Перечень закупаемых субъектом естественной монополии ТОО "Караганда Энергоцентр" товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2024 году 
Тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып тарифті (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) бекітуде табиғи монополиялар субъектілерінің «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2024 жылға тауарлар, жұмыстар, қызметтер тізбесіне №66 толықтыру және өзгерту.

Дополнения и изменения № 66 в Перечень закупаемых субъектом естественной монополии ТОО "Караганда Энергоцентр" товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2024 году 
Тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып тарифті (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) бекітуде табиғи монополиялар субъектілерінің «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2024 жылға тауарлар, жұмыстар, қызметтер тізбесіне №64 толықтыру және өзгерту.

Дополнения и изменения № 64 в Перечень закупаемых субъектом естественной монополии ТОО "Караганда Энергоцентр" товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2024 году 
Тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып тарифті (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) бекітуде табиғи монополиялар субъектілерінің «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2024 жылға тауарлар, жұмыстар, қызметтер тізбесіне №63 толықтыру және өзгерту.

Дополнения и изменения № 63 в Перечень закупаемых субъектом естественной монополии ТОО "Караганда Энергоцентр" товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2024 году 
Тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып тарифті (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) бекітуде табиғи монополиялар субъектілерінің «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2024 жылға тауарлар, жұмыстар, қызметтер тізбесіне №62 толықтыру және өзгерту.

Дополнения и изменения № 62 в Перечень закупаемых субъектом естественной монополии ТОО "Караганда Энергоцентр" товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2024 году 
Тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып тарифті (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) бекітуде табиғи монополиялар субъектілерінің «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2024 жылға тауарлар, жұмыстар, қызметтер тізбесіне №61 толықтыру және өзгерту.

Дополнения и изменения № 61 в Перечень закупаемых субъектом естественной монополии ТОО "Караганда Энергоцентр" товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2024 году 
Тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып тарифті (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) бекітуде табиғи монополиялар субъектілерінің «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2024 жылға тауарлар, жұмыстар, қызметтер тізбесіне №60 толықтыру және өзгерту.

Дополнения и изменения № 60 в Перечень закупаемых субъектом естественной монополии ТОО "Караганда Энергоцентр" товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2024 году 
Тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып тарифті (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) бекітуде табиғи монополиялар субъектілерінің «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2024 жылға тауарлар, жұмыстар, қызметтер тізбесіне №59 толықтыру және өзгерту.

Дополнения и изменения № 59 в Перечень закупаемых субъектом естественной монополии ТОО "Караганда Энергоцентр" товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2024 году 
Тарифтік реттеудің шығындық әдісін қолдана отырып тарифті (бағаларды, ставкаларды, алымдарды) бекітуде табиғи монополиялар субъектілерінің «Караганда Энергоцентр» ЖШС 2024 жылға тауарлар, жұмыстар, қызметтер тізбесіне №58 толықтыру және өзгерту.

Дополнения и изменения № 58 в Перечень закупаемых субъектом естественной монополии ТОО "Караганда Энергоцентр" товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2024 году 

Адрес:г.Караганда, Бухар-Жирау, строение 22/1
E-mail: office@kec.kz
  • www.pixite.kz