» » ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Дата: 26.02.2024
ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
 

Осымен «Караганда Энергоцентр» ЖШС Қазақстан Республикасының қоғамдық ұйымдарының өкілдерін 01 жылғы 2024 наурыздан бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде порталда конкурстар тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды өткізу үшін құрылатын конкурстық комиссияның жұмысына оның тұрақты мүшесі ретінде қатысуға шақырады.

Өтінімдер «Караганда Энергоцентр» ЖШС мекенжайына жазбаша түрде жіберіледі, онда өтінімді жіберген тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты, аталған тұлға ұсынатын қоғамдық бірлестіктің толық атауы мен деректемелері, қоғамдық бірлестікте мүшелігін растайтын құжат көрсетіледі.

Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 29.02.2024 жылғы сағат 12-00-ге дейін.

     
 
ТОО «Караганда Энергоцентр» приглашает представителей общественных организаций Республики Казахстан к участию в работе конкурсной комиссии, создаваемой для проведения на портале закупок товаров, работ, услуг способом конкурсов в период с 01 марта 2024 года до 31 декабря 2024 года, в качестве ее постоянного члена.
    Заявки направляются в адрес ТОО «Караганда Энергоцентр» в письменной форме, с указанием фамилии, имени, отчества лица, направившего заявку, полного наименования и реквизитов общественного объединения, которое указанное лицо представляет, документа, подтверждающего членство в общественном объединении.
Окончательный срок приема заявок: до 12 часов 00 минут 29.02.2024года.Адрес:г.Караганда, Бухар-Жирау, строение 22/1
E-mail: office@kec.kz
  • www.pixite.kz