» » ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дата: 30.10.2021
ОБЪЯВЛЕНИЕҚұрметті тұтынушылар!
Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар туралы» Заңының 26-бабы 2-тармағының 14) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығымен бекітілген «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларының» 31-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 25 қазандағы №211-НҚ «Караганда Энергоцентр» ЖШС жылу энергиясын өндіру қызметтеріне 2021-2026 жылдар кезеңіне арналған тариф пен тарифтік сметаны бекіту туралы»  бұйрығы негізінде 2021 жылғы 1 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіле отырып, жылу энергиясын өндіру қызметтеріне ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 2749,18 теңге мөлшерінде, оның ішінде жылдар бойынша жылу энергиясын өндіру:
 - 2021 жылы ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 2012,16 теңге мөлшерінде;
 - 2022 жылы ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 2198,45 теңге мөлшерінде;
 - 2023 жылы ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 2598,98 теңге мөлшерінде;
 - 2024 жылы ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 2942,74 теңге мөлшерінде;
 - 2025 жылы ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 3289,50 теңге мөлшерінде;
 - 2026 жылы ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 3400,34 теңге мөлшерінде.
 «Караганда Энергоцентр» ЖШС жылу энергиясын өндіру қызметтеріне 2021-2026 жылдар кезеңіне арналған тариф пен тарифтік сметаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 25 қазандағы №211-НҚ бұйрығына сәйкес, «Караганда Энергоцентр» ЖШС жылу энергиясын өндіру қызметтеріне арналған тариф 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап тұтынушылармен есептеулерде қолданылатын болады.
 


 

Уважаемые потребители!

Настоящим ТОО «Караганда Энергоцентр» доводит до сведения, что в соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», пунктом 31 «Правил формирования тарифов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, на основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 25 октября 2021 года №211-ОД «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на услуги производства тепловой энергии ТОО «Караганда Энергоцентр» на период 2021-2026 годов», утвержден с введением в действие с 1 декабря 2021 года, средний тариф на услуги производства тепловой энергии в размере 2749,18 тенге за 1 Гкал без учета НДС, в том числе по годам:

- 2021 год в размере 2012,16 тенге за 1 Гкал без НДС;

- 2022 годв размере 2198,45 тенге за 1 Гкал без НДС;

- 2023 год в размере 2598,98 тенге за 1 Гкал без НДС;

- 2024 годв размере 2942,74 тенге за 1 Гкал без НДС;

- 2025 годв размере 3289,50 тенге за 1 Гкал без НДС;

- 2026 годв размере 3400,34 тенге за 1 Гкал без НДС.

Тариф на услуги производства тепловой энергии ТОО «Караганда Энергоцентр» будет применяться в расчетах с потребителями с 1 января 2022 года в размере согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области от 25 октября 2021 года №211-ОД «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на услуги производства тепловой энергии ТОО «Караганда Энергоцентр» на период 2021-2026 годов».

 

 

 
 
 


Адрес:г.Караганда, Бухар-Жирау, строение 22/1
E-mail: office@kec.kz
  • www.pixite.kz