» » ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ТАРИФА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ТАРИФА

Дата: 2.09.2021
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті, Қарағанды қаласы, Костенко 6 көшесі, 6 үй  мекен - жайында орналасқан (тел. 8 (7212) 42-67-00, 41-18-27), ресми сайт http://www.gov.kz/memleket/entities/krem, жылу энергиясын өндіру қызметіне тарифі және тарифтік сметасын бекітуге Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика Министірі 2019 жылғы 19 қарашадағы №90 бұйрығымен бекітілген Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына  сәйкес, бекітуге ұсынған «Караганда Энергоцентр» ЖШС-нің өтінімін қарауға байланысты жария тыңдаулар өткізілетіндігін хабарлайды.
2021 жылғы 21 қыркүйек, сағат 15:00-де, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 22/1, мекенжайы бойынша, сондай-ақ Facebook әлеуметтік желісі (https://www.facebook.com/dkrem.krg) Zoom конференциясы арқылы (https://zoom.us/j/2415502078?pwd=QWpVNDVzeHNDNlZhNGRLZ1BBd3NYdz09)  конференцияның идентификаторы: 241 550 2078 қатынау коды: 123456) арқылы онлайн режимде, жылу энергиясын өндіру қызметіне тариф пен тарифтік сметаны бекітуге "Караганда Энергоцентр" ЖШС өтінімін қарау бойынша жария тыңдау өтеді.
Жария тыңдауға қатысуға мәслихат депутаттары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, мемлекеттік органдар, тұтынушылар, қоғамдық бірлестіктер, тәуелсіз сарапшылар, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының, табиғи монополиялар субъектілерінің өкілдері және өзге де мүдделі тұлғалар шақырылады.
Жария тыңдауға қатаң санитарлық-эпидемиологиялық нормаларды сақтаған, азаматтар қатыса алады. Қарағанды облысы Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 29.07.2021 жылғы №28-Қ қаулысының негізінде жария тыңдауларға қатысушыларға қойылатын орындалуы тиіс талаптар:
1)             ПТР әдісімен COVID-19 тестілеудің теріс нәтижесінің болуы, оны алған сәттен бастап 3 тәуліктен аспауы тиіс;
2)             жария тыңдау өткізілетін ғимаратта болған барлық кезеңде респираторлық типтегі медициналық маскаларды пайдалану;
3)             әлеуметтік қашықтықты сақтау;
4)             қол алысуды немесе тікелей байланыстың басқа түрлерін алып тастау.
Департаменттың байланыс телефоны: 8 (7212) 41-34-24.
«Караганда Энергоцентр» ЖШС байланыс телефоны: тел.: 8(7212)42-00-77 
 
 
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области, расположенный по адресу: г. Караганда, ул.Костенко, дом 6, (тел. 8 (7212) 42-67-00, 41-18-27), сайт https://www.gov.kz/memleket/entities/krem проводит публичные слушания по рассмотрению заявки ТОО «Караганда Энергоцентр» на утверждение тарифа и тарифной сметы на услуги производства тепловой энергии, представленной в соответствии с Правилами формирования тарифов утвержденных приказом Министра  национальной экономики  Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90.
21 сентября 2021 года, в 15:00 часов, по адресу: г. Караганда, пр.Бухар-Жырау, стр.22/1 а также в онлайн режиме посредством социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/dkrem.krg) конференции Zoom (https://zoom.us/j/2415502078?pwd=QWpVNDVzeHNDNlZhNGRLZ1BBd3NYdz09)  идентификатор конференции: 241 550 2078 код доступа: 123456), состоится публичное слушание по рассмотрению заявки ТОО «Караганда Энергоцентр» на утверждение тарифа и тарифной сметы на услуги производства тепловой энергии.
На слушания приглашаются депутаты маслихатов, потребители, независимые эксперты, средства массовой информации, представители органов местного самоуправления, государственных органов, общественных объединений, субъектов естественных монополий и иных заинтересованных лиц.
В публичном слушании могут принять участие граждане с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических норм. На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 29.07.2021 года №28-Қ должны выполняться требования к участникам публичных слушаний:
1) наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более 3 суток;
2) использование медицинских масок респираторного типа в течение всего периода пребывания в помещении, в котором проводится публичное слушание;
3) соблюдение социального дистанцирования;
4) исключение рукопожатий либо других форм прямого контакта.
Контактные телефоны Департамента: тел.: 8 (7212) 41-34-24.
Контактный телефон ТОО «Караганда Энергоцентр»: тел.: 8 (7212)42-00-77
 
 


Адрес:г.Караганда, Бухар-Жирау, строение 22/1
E-mail: office@kec.kz
  • www.pixite.kz