» » Публичные слушания

Публичные слушания

Дата: 23.06.2014
ТОО «Караганда Энергоцентр» объявляет о проведении общественных слушаний по следующей теме:
- Реконструкции золоулавливающей установки котлов ПТВП-100 ст.1 и ст. №3 с применением батарейных эмульгаторов II поколения для Карагандинской ТЭЦ-1. Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту.
Данные общественные слушанья будут проводиться 8 июля 2014г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Караганда, пр.Бухар Жырау, 22, кабинет № 216.
С материалами по Разделу «Охраны окружающей среды» проекта «Реконструкции золоулавливающей установки котла ПТВП-100 ст.1 и ст.№3 с применением батарейных эмульгаторов II поколения для Карагандинской ТЭЦ-1» на бумажном носителе можно ознакомиться по следующему адресу:
г.Караганда, пр.Бухар Жырау, 22, кабинет № 212 или на сайте www.kec.kz. 
Адрес электронной почты для приема   замечаний и предложений: office@kec.kz  или vkutsenko@kec.kz. 
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:
ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан»
Тел. факс: 8(7212) 48-11-20
Biosfera.krg@mail.ru
ТОО
«Караганда Энергоцентр»
Тел.:
8 (7212) 44-00-77 (11-44); 8 (7212) 55- 01-78
vkutsenko@kec.kz 
  
«Караганда Энергоцентр» ЖШС-гі   келесі 
тақырып  бойынша  көпшілік
тыңдаулар  өткізетіні туралы  хабарлайды:
-  Қарағанды
1-ЖЭО бойынша II ұрпақтық батарея эмульгаторларын
қолдануымен     ПТВП-100 қазандық
1  және
2 сатыдағы құйынды шанды көмір оттығын қайта құру. «Қоршаған
ортаны қорғау»  жұмыс жобасының  бөлімі.
Осы  көпшілік  тыңдаулар 
Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы,
22, № 216 кабинет мекенжайы
бойынша   2014 жылдың   08 шілдеде  
11.00  сағатта   өткізіледі.
Қарағанды 1-ЖЭО бойынша
II
ұрпақтық батарея эмульгаторларын
қолдануымен     ПТВП-100 қазандық
1  және
2 сатыдағы құйынды шанды көмір оттығын қайта құру. «Қоршаған
ортаны қорғау»  жұмыс
мәліметтерінің,    қағаз тасуыштарын   келесі
мекенжайы бойынша  Қарағанды
қаласы, Бұқар жырау даңғылы  22,   № 212 кабинет немесе   WWW.kec.kz.   сайтында 
танысуға болады.
Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдайтын электрондық  пошта мекенжайы: Тел: office@kec.kz немесе   vkutsenko@kec.kz
Сонымен бірге, қосымша  ақпаратты және  анықтаманы 
мына телефон бойынша алуға болады:
«Боисфера Казахстан» ҒЗО   ЖШС
тел. факс: (7212) 48-11-20
Biosfera.kz@mail.ru
«Караганда Энергоцентр» ЖШС
Тел.: 8
(7212) 44-00-77 (11-44)
8 (7212) 55-01-78; 8 (7212) 44-00-77 (11-44)
vkutsenko@kec.kz  
 


Адрес:г.Караганда, Бухар-Жирау, строение 22/1
E-mail: office@kec.kz
  • www.pixite.kz